HAITSMA BETON KIEST COMPOSIET SILO’S VAN M.I.P. VOOR CEMENTOPSLAG

Bij Haitsma Beton hebben wij afgelopen zomer in opdracht van UBO Engineering 2 stalen silo’s vervangen door 2 nieuwe glasvezelversterkte composiet silo’s. In beide silo’s met elk een diameter van 5 meter is 500 ton cement opgeslagen.

In de betonindustrie heerst vaak het idee dat kunststof uitsluitend geschikt is voor kleinere silo’s. Cement kun je echter heel goed en zelfs beter opslaan in een silo van glasvezelversterkt polyester.

Bij de keuze voor composiet zijn de lage onderhoudskosten doorslaggevend. Zo is composiet weersbestendiger, lichter en beter isolerend dan staal. Bij het vullen van de silo’s met warm cement kan er condens ontstaan. Doordat kunststof beter isoleert is de kans op condensvorming kleiner en zo neemt de kans af dat er brokken cement ontstaan.

De silo’s zijn per dieplader via de Antwerpse haven naar Kootstertille vervoerd. Na het verwijderen van de oude silo’s werden de nieuwe silo’s op de bestaande ondersteuningsconstructie geplaatst. Vervolgens werden de nieuwe schroeflijnen aangesloten op de bestaande cementwegers en ten slotte werd de nieuwe apparatuur in het aanwezige besturingssysteem opgenomen. Dit turnkeyproject was daardoor ingewikkelder dan een nieuwbouwproject, maar met de expertise van de betrokken mensen is deze klus tot een goed einde gebracht.

  •