WZORNICTWO & INŻYNIERIA

M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-ontwer&engineering

M.I.P. jest partnerem, który towarzyszy Państwu już w fazie planowania i opracowania wzoru. Nasi inżynierowie są specjalistami w dziedzinie technologii przechowywania i są w stanie pomóc Państwu przy podejmowaniu prawidłowych decyzji odnośnie składowania Waszych kosztownych materiałów. W tym celu M.I.P. współpracuje również ściśle ze swoimi dostawcami surowców, tak by w każdym przypadku można było dokonać właściwego wyboru dla Państwa zastosowania.

Nasi projektanci są również specjalistami w zakresie odporności i uwzględniają również otoczenie, w którym Państwa zbiornik lub silos będzie ustawiony: siłę wiatru, klimat lub odporność na uderzenia. Opracowują rysunki konstrukcyjne, zarządzają dokumentami dla właściwych władz i gwarantują jakość produktu końcowego.

Nasz zespół projektantów współpracuje ściśle z Państwem jako klientami i z zaangażowanymi w to architektami i inżynierami. Właśnie ta ogólna koncepcja gwarantuje, że nasze systemy składowania są lepiej zaprojektowane, lepiej wyprodukowane i lepiej funkcjonują.