Wyposażanie fabryki M.I.P. Megasolutions: praca w toku

MoerdijkW tym miesiącu zaczynamy wyposażanie nowej fabryki w Moerdijk i w związku z tym mamy bardzo dużo pracy. Instalacja do ekstrakcji  styrenu została częściowo zamontowana, a instalacja nowej maszyny do nawijania włókiem jest w trakcie. Wózki widłowe i podnośniki są dostarczane z  pierwszymi maszynami do kładzenia żelkotu i  natryskarkami. Pięć ciężkich suwnic pomostowych z całkowitą zdolnością przeładunkową 65 ton jest już gotowych. W przyszłym tygodniu będziemy dalej pracować  nad wyposażaniem magazynu w zbiorniki do przechowywania żywicy, instalację do sprężonego powietrza i montowaniem nowej formy o dużej średnicy. W połowie października przeprowadzimy po raz pierwszy test naszych maszyn, więc będziemy mogli wystartować z nowymi projektami z końcem października.  Ponieważ wciąż wzrasta  zapotrzebowanie na kompozytowe zbiorniki i silosy MIP zwiększenie wydajności produkcyjnej osiągnęliśmy w samą porę.