WYTWORNICE SOLANKI

  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-zoutoplossers-3
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-zoutoplossers-1
  • M.I.P._nv-tanks_en-silos-GVK-polyester-zoutoplossers-7
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-zoutoplossers-2
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-zoutoplossers-5

Nasze wytwornice solanki zostały opracowane specjalnie, by NaCl lub sól drogową zmieniać w solankę. Sól jest zasypywana przez lej, przez który przepływa woda i powstaje solanka. Poprzez przelew solanka spływa na dół do zbiornika.

Solanka jest regularnie mieszana w nastawianym interwale czasu, by zachować stabilną koncentrację roztworu. Przy produkcji solanki jest stale mierzona zawartość soli i w miarę potrzeby zwiększana, by osiągnięta została nastawiona koncentracja.

M.I.P. oferuje 3 wytwornice solanki:

  • MiniSol dla małych gmin i przedsiębiorstw – o wydajności 2 500 l na godzinę.
  • MultiSol dla stałej produkcji i odbioru solanki – o wydajności od 2 500 do 10 000 l/godz.
  • MaxiSol ze zintegrowanym składowaniem soli – o wielkiej wydajności – od 5 000 do 10 000 l/godz.

Products

Click on a product name for specifications.

MiniSol to nasza najmniejsza wytwornica solanki. Jest ona optymalna dla firm lub małych gmin. Jest to urządzenie kompaktowe z prostą obsługą i nadaje się do produkcji mniejszych ilości solanki. MiniSol oferuje maksymalnie zapas soli 0,5 m³. Poprzez pokrywę na górze można koparką lub ręcznie z worków wsypywać sól. Jak tylko uruchomi się pompa wodna sól automatycznie rozpuszcza się. MiniSol oferuje maksymalny zapas solanki 5 m³ z 20% koncentracją soli. Mieszanka ta powstaje z 0,5 t soli i 2250 l wody. By utrzymywać zapas w stanie stabilnym solanka jest stale poruszana. Solankę można wygodnie tankować z nalewaka w formie pistoletu jak benzynę na stacji benzynowej. Niewykorzystaną solankę po usunięciu śliskości po prostu pompuje się z powrotem do zbiornika z zapasem.
Maks. zapas solanki 5 m3
Maks. zapas soli 0,5 m3
Napełnianie Koparką lub też ręcznie z worków poprzez pokrywę na górze
Produkcja solanki 2500 l/godz.
Zastosowanie Małe ilości Solanki
M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-zoutoplossers-7
MultiSol jest wytwornicą do stałego odbioru dużych ilości solanki. Dzięki maksymalnemu zapasowi solanki 20 m³ i produkcji od 2 500 do 10 000 l/godz., można również reagować szybko i celowo na nieoczekiwane nadejście zimy. MultiSol jest mimo swojej olbrzymiej wydajności i maksymalnemu zapasowi soli 6 m³ urządzeniem kompaktowym. Sól może być doprowadzana poprzez pokrywę na górze za pomocą koparki, podajnika wiaderkowego lub taśmy. Do urządzenia można podłączyć silos z solą. Sól jest rozpuszczana przez wpływającą wodę. Solanka, która powstaje w ten sposób, ma koncentrację soli 20 do 22 %. Poprzez przelew w leju na sól solanka spływa do leżącego niżej pojemnika zapasowego. Regulowanie wody do rozpuszczania i rozcieńczania następuje poprzez dwa zawory membranowe. Proces rozpuszczania przebiega całkowicie automatycznie. Zawartość pojemnika magazynowego jest stale mierzona i urządzenie włącza się przy stanie niskim i wyłącza przy stanie maksymalnym solanki. Solanka może być pompowana bezpośrednio do rozsypywarek. Niewykorzystaną solankę po usunięciu śliskości po prostu pompuje się z powrotem do zbiornika z zapasem i tam składuje.
Maks. zapas solanki 20 m3
Maks. zapas soli 6 m3
Napełnianie Koparką poprzez pokrywę na górze lub podłączenie do silosu z solą
Produkcja solanki od 2 500 do 10 000 l/godz.
Stosowanie Stała produkcja solanki
M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-zoutoplossers-8
MaxiSol ma te same parametry techniczne jak MultiSol, może jednak być rozszerzona o większy zbiornik na zapas soli z 25 na 50 m³. Sól do tej wytwornicy może być pompowana pneumatycznie przewodem napełniającym z ciężarówki do zbiornika z solą. MaxiSol jest idealną instalacją typu Stand alone dla lokalizacji, w których nie ma miejsca na dodatkowy silos z solą lub też halę na sól.
Maks. zapas solanki 20 m3
Maks. zapas soli 50 m3
Napełnianie przez przewód zasypujący w połączeniu z samochodem cysterną
Produkcja solanki od 5 000 do 10 000 litrów/godz.
Zastosowanie Stała produkcja solanki ze zintegrowanym składowaniem soli
M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-maxisel_zoutoplosser-wuppertal-1