WODA & ŚRODOWISKO

  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-milieu&water-1
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-milieu&water-2
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-milieu&water-7
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-milieu&water-3
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-milieu&water-5
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-milieu&water-4
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-milieu&water-8
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-milieu&water-6

M.I.P. jest specjalistą w zakresie systemów składowania z olbrzymim doświadczeniem w dziedzinie oczyszczania ścieków, klimatyzacji i oczyszczania gazów spalinowych.

Nasz zbiorniki i silosy stosowane są między innymi do składowania materiałów pomocniczych jak chlorek żelaza, ług sodowy i kwas solny. Ale również do składowania i przetwarzania mało lub silnie zanieczyszczonych ścieków przemysłowych.

Nasze zbiorniki stosowane są między innymi do biofiltrów firmy Polytec. Przy tym chodzi tu o biologiczne wieże dezodoryzujące, które stosowane są przede wszystkim w instalacjach suszenia szlamów. Ponadto zbiorniki M.I.P. stosowane są do systemów Scrubber / oczyszczania spalin i filtrów Lava. A ponadto dostarczamy również surowiec dla zadaszeń, przewodów dymowych, rurowych lub kominów.

Specjalnym obszarem jest przy tym przetwarzanie nawozów i odpadów biologicznych oraz ścieków. Te często kwaśne materiały (kwasy) zakładają odporność chemiczną GFK.