SKŁADOWANIE SOLI

  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-zoutopslag-10
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-zoutopslag-11
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-zoutopslag-12
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-zoutopslag-13

Nasze wzmocnione włóknem szklanym (GFK) silosy na sól zapewniają poprzez swoją bezszwową konstrukcję i idealnie gładkie ściany doskonały spływ produktu. GFK nadaje się ze względu na swoją chemiczną odporność doskonale do składowania soli. Ze względu na wysoką izolacyjność termiczną silosy te nie powodują skraplania się pary wodnej, tak że sól nie twardnieje.

Silosy na sól M.I.P. dostarczane są standardowo z zamocowanym na kołnierzu przewodem napełniającym, z rurą odpowietrzającą z PCW i ręcznie obsługiwanym zaworem w studzience do załadunku rozsypywarek samochodowych. Nasze silosy mogą być wyposażone w galwanizowaną konstrukcję do podjeżdżania samochodów, jak również w drabiny, pomosty i podesty bezpieczeństwa.

Optymalnie możemy również instalować produkty pokrewne, jak włazy, systemy filtrowania i warzenia, jak również windy śrubowe.