SKŁADOWANIE SOLANKI

  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-pekelopslag-5
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-pekelopslag-4
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-pekelopslag-3
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-pekelopslag-2

Corocznie wzrasta proporcjonalny udział solanki w zwalczaniu śliskości na drogach w Belgii i Holandii. I słusznie, ponieważ solanka posiada w stosunku do soli kilka jednoznacznych zalet:

  • Solanka przylega o wiele łatwiej do nawierzchni drogi niż sól,przez co, przy rozpryskiwaniu solanki szybciej i wydajniej osiąga się efekt topienia.
  • Jest ekologiczna, ponieważ na metr trasy potrzeba mniej soli. (Solanka składa się w 3/4 z wody).
  • Działa ona szybciej niż sól, ponieważ rozsypywarka z solą może jechać tylko 40 km/h, a z solanką 70 km/h.
  • Jest tańsza, ponieważ zużywa się o 20 % mniej soli.

Zbiorniki z GFK nadają się doskonale do składowania solanki ze względu na swoją odporność na korozję. Zbiornik do magazynowania solanki musi jednak posiadać cały szereg bardzo specyficznych właściwości. Chodzi przy tym mianowicie o specjalny system składowania, który umieszczony jest wewnątrz zbiornika.

By utrzymywać zawartość soli w solance na właściwym poziomie nasze zbiorniki do składowania solanki wyposażone są w czujniki i automatyczne doprowadzanie wody, które zapewniają, że stosunek soli do wody w każdym momencie jest optymalny. Ponadto zbiorniki mogą być wyposażone w mieszadła, by utrzymywać roztwór w ruchu i w ten sposób w każdym miejscu zapewnić to samo stężenie soli.

Zbiorniki dostarczamy w wariancie leżącym lub stojącym o pojemności do 500 m³. Mogą one być wyposażone w razie potrzeby w sterowanie pomp, czujniki nieszczelności, przyłącza, przewody, pompy, drabiny, platformy bezpieczeństwa, studzienki itp..