ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-hse

Zagwarantowanie zdrowia i bezpieczeństwa naszych współpracowników, naszych klientów i otoczenia społecznego jest centralną wartością M.I.P. Przywiązujemy do tego tak samo dużo wagę, jak do jakości naszych produktów.

Jesteśmy przekonani co do tego, że szkolenie i koncentracja na czynniki ryzyka mają istotne znaczenie dla unikania wypadków i awarii. Dlatego nasi współpracownicy są odpowiednio szkoleni, by byli w stanie wykonywać swoją pracę bezpiecznie, właściwie i w zgodzie z przepisami BHP i ochrony środowiska.

Z tego względu M.I.P. zostało pozytywnie ocenione przez Kiwa i jest posiadaczem certyfikatu VCA**. To oznacza, że M.I.P. nie tylko poświęca wiele uwagi bezpieczeństwu i zdrowiu swoich współpracowników, lecz również oddziaływaniu swojej działalności na otoczenie.

My z M.I.P. zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności społecznej. Jakość naszego środowiska obchodzi w końcu po trochu nas wszystkich.