PRZEMYSŁ & ŚRODOWISKO

Zastosowania i klienci słusznie stawiają wysokie wymagania naszym zbiornikom i silosom. Chodzi przy tym często o składowanie agresywnych, a nawet niebezpiecznych materiałów. Również surowe wymagania odnośnie składowania środków żywnościowych zakładają istnienie specjalnych rozwiązań. Dlatego produkcja zgodnie z najsurowszymi normami przemysłowymi ma dla M.I.P. decydujące znaczenie. Każdy system składowania M.I.P. spełnia normy i dyrektywy, które między innymi ustalone są w DIN 18820 dla GFK, w EN 13121 dla zbiorników i w EN 1090 1&2 dla stali dla podstaw z metalu.

Nasze systemy składowania spełniają na życzenie wymagania dyrektywy ATEX i zawsze dostarczane z oświadczeniem o zgodności, które potwierdza, że zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Nasze zbiorniki i silosy mogą być dostarczane w różnych klasach palności i odpowiadają międzynarodowym dopuszczeniom statycznym.

Systemy składowania z GFK nadają się doskonale dla rozwiązań przemysłowych i w sferze ochrony środowiska, ponieważ GFK nie rdzewieje i jest odporne na większość żrących produktów chemicznych. Ponadto wzmocnione włóknem szklanym tworzywo sztuczne jest antystatyczne i nieiskrzące – właściwości, które są bezwzględnie wymagane np. dla zastosowań pod ziemią i offshore. Ze względu na izolacyjne właściwości GFK należy składować suche materiały wrażliwe na wilgoć najlepiej w silosach kompozytowych. Udowadniają to liczne silosy stosowane np. do składowania cementu i wapna, ale również cukru i mąki.

A poza tym GFK jest tworzywem niezwykle elastycznym, które może przybierać prawie wszystkie możliwe formy i wymiary. W połączeniu z niewielką masą oznacza to, że GFK nadaje się optymalnie dla instalacji na wymiar lub takich, które znajdują się w trudno dostępnych miejscach lub też w ciasnych pomieszczeniach, i że również dopasowywanie i naprawa już istniejących zbiorników i silosów z GFK są relatywnie łatwe.