DOSTAWA & INSTALACJA

  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-levering-1
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-levering-2
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-levering-3
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-levering-4
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-levering-5
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-levering-6
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-levering-8
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-levering-7
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-levering-10
  • M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-levering-9

M.I.P. troszczy się również o transport i dostawę urządzeń. W uwagi na niewielką masę systemów składowania z GFK do rozładunku z reguły wystarcza zwykły dźwig samochodowy. Jeżeli ze względu na wielkość transport lądowy nie byłby możliwy,

można transportować nasze wyroby również drogą wodną. M.I.P. leży nad kanałem Turnhout-Schoten i poprzez kanał Albertkanaal połączony jest z całą Europą. Kompletne dokumenty logistyczne dostarczane są do naszego wyspecjalizowanego spedytora w celu ich opracowania, tak, aby dostawy dotarły w terminie i bez uszkodzeń do miejsca przeznaczenia.

Również ustawienie i montaż mogą zostać dokonane przez naszych techników. Dla instalacji koniecznych w miejscu ustawienia nasz kierownik projektu oferuje konieczne wsparcie i dokonuje uzgodnień ze wszystkimi zainteresowanymi tak, aby można było przekazać bezbłędnie pracującą instalację.