JAKOŚĆ & CERTYFIKACJA

  • M.I.P. kwaliteit en certificering ISO 9001:2008
  • M.I.P. kwaliteit en certificering VCA**

Ponieważ w M.I.P. uznajemy za wystarczająco dobre tylko to, co najlepsze, wszystkie nasze zbiorniki i silosy produkowane są według najwyższych standardów przemysłowych i w zgodzie z aktualnymi surowymi normami europejskimi.

Każdy system składowania M.I.P. spełnia normy i dyrektywy dla zbiorników zawarte między innymi w DIN 18820 & DIN 1055 dla GFK i w EN 13121. Nasza technologia odpowiada EN 1090-1 dla produktów ze stali i normom z serii DIN 6600 dla produktów z metali szlachetnych.

Wszystkie nasze produkty posiadają oświadczenie zgodności, z którego wynika, że zostały wyprodukowane według obowiązujących przepisów europejskich. Posiadamy również certyfikaty ISO 9001:2015 i VCA**. Co roku jesteśmy kontrolowani przez notyfikowane placówki Kiwa, TÜV Nord i Institute for Structural Plastics pod kątem przestrzegania tych norm.

M.I.P. posiada następujące certyfikaty:

  • Certyfikat ISO 9001:2015
  • Certyfikację przez VCA**
  • Certyfikację przez WHG
  • Certyfikację przez DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)