Gezondheid, veiligheid & milieu

M.I.P._nv-tanks_en silos-GVK-polyester-hseHet waarborgen van de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers, onze klanten en het publiek is een kernwaarde van MIP. Wij hechten daar evenveel belang aan als aan de kwaliteit van onze producten.

Wij zijn ervan overtuigd dat training en focus op risicofactoren de sleutels zijn tot het voorkomen van ongevallen en incidenten. Onze medewerkers worden daarom opgeleid om hun werk veilig, correct en in overeenstemming met de veiligheids- en milieuvoorschriften uit te voeren.

M.I.P. is daarvoor ook positief beoordeeld door Kiwa en is houder van het VCA** certificaat. Dit betekent dat M.I.P. bijzondere aandacht heeft voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers alsook voor het effect van de activiteiten op de omgeving.

Bij M.I.P. zijn wij ons terdege bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De kwaliteit van onze leefomgeving gaat ons tenslotte allemaal aan.