Winterdienst

Een vlotte winterdienst vraagt om een goed ingerichte zout- of pekelinfrastructuur. M.I.P. heeft hiervoor samen met dochteronderneming Wintermantel GmbH een integrale en volledig geautomatiseerde pekelinstallatie ontwikkeld waarbij strooiwagens snel en gemakkelijk beladen kunnen worden.

De installatie bestaat uit drie componenten: een zoutsilo, een zoutoplosser en een pekelopslagtank. In de zoutsilo wordt droog zout opgeslagen. Wanneer gewenst, wordt het zout naar de zoutoplosser gepompt waar het, vermengd met water, pekel vormt.

De strooiwagen kan rechtstreeks tanken aan dit pekelvat. Bij overschot vloeit de resterende pekel in een pekelvoorraadtank. Het geïntegreerde systeem zorgt voor een snelle, efficiënte en flexibele manier van werken.

Uiteraard zijn zowel de zoutsilo, de zoutoplosser als de extra voorraadtank ook los te bestellen en zijn deze prima inzetbaar in reeds bestaande installaties.

Het turn-key pekelsysteem van M.I.P. biedt duidelijke voordelen voor winterdiensten:

  • Direct inzetbaar.
  • Gemakkelijk te bedienen, met automatische sturing van de zoutconcentratie.
  • Onafhankelijkheid van pekeltoeleveranciers aangezien u zelf pekel maakt.
  • Sterke kostenbesparing aangezien zelfgemaakte pekel tot de helft goedkoper is.
  • Zeer gebruiksvriendelijk, vergelijkbaar met het ‘tanken van brandstof’.

Wintermantel-logo-MIP-tanks-en-silosM.I.P. is met haar dochteronderneming Wintermantel GmbH marktleider in Duitsland voor winterdienstinstallaties. M.I.P. en Wintermantel beschikken over een unieke knowhow met betrekking tot zoutsilo’s, pekelopslagtanks en zoutoplossers voor pekelinstallaties.

 

Gratis prijsaanvraag