M.I.P. is van start gegaan met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt ondernemingen de mogelijkheid om via een actieplan op maat resultaatgericht en optimaliserend aan duurzaam ondernemen te werken!

Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Eind september 2015 onderschreven 193 staats- en regeringsleiders in New York tijdens de Sustainable Development Summit van de Verenigde Naties de verklaring Transforming our World: the Agenda 2030 for Sustainable Development. Het kernstuk van het akkoord is een set van 17 Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die gehaald moeten worden tegen 2030. Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: de niet te onderschatten rol van het bedrijfsleven wordt ernstig genomen. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën en businessmodellen. Is onze bedrijfsvoering deel van het probleem of deel van de oplossing? En hoe sluit ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan bij deze nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda? M.I.P. is overtuigd dat ondernemingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze doelstellingen. Wij houden jullie regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen die we zullen maken. Wij willen bijdragen aan een betere wereld met een gezonde en winstgevende bedrijfsvoering als drijvende kracht.