Audit ISO9001 + VCA** bij M.I.P.

Afgelopen week heeft er bij M.I.P. een meerdaagse audit plaatsgevonden voor het her-certificeren van onze ISO9001 & VCA** certificaten.

Dankzij de samenwerking met VIC Consulting en al de medewerkers van M.I.P. zijn we hierin met glans geslaagd.

De auditors roemden onze toekomstvisie en het sterke plan erachter, de continue verbetering naar kwaliteit en het dagelijks streven naar veiligheid op de werkvloer voor alle medewerkers en onderaannemers.